Như hoa đem tin ngày buồn,

Như hoa đem tin ngày buồn.. Như chim đau quên mùa xuân

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

nhạc yêu

Tí tối sẽ viết một chút về Tình Cầm và Phượng Yêu vậy


Đặt gạch.

2 nhận xét: